องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูน...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 239]
 
  ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมาชำระภาษีได้ ณ ที่ทำ...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 216]
 
  การปฏิบัติงานของหน่วยบริการการเเพทย์ฉุกเฉินอบต.สระ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 124]
 
  อบต.สระตะเคียน ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากคว...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 198]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด19[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 190]
 
  การดำเนินการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพั...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 173]
 
  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นประจำปี 2565 [วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย น้ำมันไพลลดอา...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 194]
 
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาการเเพทย์เเผนไทยสนับสนุนโดยก...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 121]
 
  ตรวจสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็...[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 236]
 
  การตรวจATK ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้า...[วันที่ 2022-01-03][ผู้อ่าน 146]
 
  ประชุมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒน...[วันที่ 2021-12-27][ผู้อ่าน 138]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9