องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นประจำปี 2565 [วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย น้ำมันไพลลดอา...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 180]
 
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาการเเพทย์เเผนไทยสนับสนุนโดยก...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 109]
 
  ตรวจสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็...[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 224]
 
  การตรวจATK ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้า...[วันที่ 2022-01-03][ผู้อ่าน 132]
 
  ประชุมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒน...[วันที่ 2021-12-27][ผู้อ่าน 129]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.สระตะเคียน อนุมัติงบปร...[วันที่ 2021-12-23][ผู้อ่าน 118]
 
  บริจาคกล่องนมเหลือใช้เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธีเพื่อ...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ2...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 105]
 
  ข้อมูลลานกีฬา อบต.สระตะเคียน / สนามกีฬาประจำหมู่บ้...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 111]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่เพื่อฝึก...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 103]
 
  กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ประชาธิปไตยโตไปไม่โกง[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 105]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8