องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


ในวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
ได้เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
 
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการเพื่อผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร ณ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 
2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11