องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันท...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 21]
 
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าส...[วันที่ 2024-04-03][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การยืนยันสิทธ์ผู้สูงอายุประจำ...[วันที่ 2024-04-02][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการอบรมและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก “ปุ๋ยสูตรพระราชท...[วันที่ 2024-03-26][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อ...[วันที่ 2024-03-25][ผู้อ่าน 17]
 
  วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายถวิล สูตรกระโทก นายก...[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 17]
 
  การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาค...[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 15]
 
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 25]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9