องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้ลงพื้นเกษตรกร หมู่ที่๑ บ้านสระตะเคียน ที่ปรับแปลงที่นา ๒ ไร่ เปลี่ยนมาปลูกผักบุ้งแก้ว


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายถวิล สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้มอบหมายให้ นายเผด็จ โนนทะคำจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน นายไพฑูรย์ รุ่งสันเทียะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และนายวงศ์สถิตย์ สมสูง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ นายสมภูมิ ซึมกระโทก ผู้ใหญ่บ้านบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 และผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งแก้ว ราย นายประชา สุริยะประสิทธิ์ เกษตรกร บ้านสระตะเคียน ได้ปรับแปลงนาเนื้อที่ 2 ไร่ เปลี่ยนมาปลูกผักบุ้งแก้วเพื่อส่งขายให้กับตลาด สร้างรายได้เฉลี่ยวันละกว่า 500 บาท
#ข่าวสด “ชาวนาโคราช ปรับนาตกหล่ม ปลูกผักบุ้งแก้วขาย สร้างรายได้รายวัน หยิบเงินหมื่นต่อเดือน https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7759881
#ไทยรัฐ “เปลี่ยนที่แอ่งกระทะทำนาข้าวไม่รุ่ง ปลูกผักบุ้งแก้ว ตัดขายได้เดือนละหมื่น https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2708642
2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11