องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เข้าคูหากากบาท x รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ )

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18