องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เข้าคูหากากบาท x รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ )

2023-05-26
2023-05-24
2023-05-12
2023-05-09
2023-04-04
2023-03-31
2023-03-30
2023-03-29
2023-03-07
2023-03-03