องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
  มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 268]
 
  ออกตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนพิ...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 286]
 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเ...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 127]
 
  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 166]
 
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 203]
 
  กิจกรรมหิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทยถือปิ่นโต[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 178]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูน...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 223]
 
  ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมาชำระภาษีได้ ณ ที่ทำ...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 205]
 
  การปฏิบัติงานของหน่วยบริการการเเพทย์ฉุกเฉินอบต.สระ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 116]
 
  อบต.สระตะเคียน ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากคว...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 185]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด19[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 179]
 
  การดำเนินการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพั...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 164]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8