องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ในวันที่ 28/06/2566


วันที่ 28 มิถุนายน 2566 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
นาย ถวิล สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน "การทำกากมันสำปะหลังหมักยีสต์เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบการผลิตอาหาร โค-กระบือ" ประจำปีงบประมาณ 2566
 
โดยมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้มีความรู้ขบวนการขั้นตอนในการทำกากมันสำปะหลังหมักยีสต์พร้อมฝึกปฏิบัติการทำกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งสามารถเป็นการลดต้นทุนด้านอาหารสำเร็จรูป ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีตัวแทนเกษตรกรจาก 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-05