องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖


วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
นาย ถวิล สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินงานกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ ๓ การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพร ไม่ให้สูญหายไปจากตำบลสระตะเคียน
 
โดยมีผู้เข้าร่วมการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพร จำนวน ๒๘ คน
 
2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11