องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดวัดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]9
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่2) [ 24 ต.ค. 2566 ]9
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่1) [ 18 ต.ค. 2566 ]10
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]11
5 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]14
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 3 ต.ค. 2566 ]12
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]10
8 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สระตะเคียน ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]12
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6) [ 22 ก.ย. 2566 ]11
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่5) [ 6 ก.ย. 2566 ]16
11 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ-ปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่1) [ 6 ก.ย. 2566 ]15
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 1 ก.ย. 2566 ]13
13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]22
14 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ส.ค. 2566 ]12
15 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) [ 3 ส.ค. 2566 ]19
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]20
17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]19
18 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]20
19 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]23
20 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6