องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ส.ค. 2565 ]48
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]93
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]44
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]71
5 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]37
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]31
7 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]29
8 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]24
9 ประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกร้างประจำปี 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]35
10 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]48
11 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) [ 1 มิ.ย. 2565 ]46
12 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ปลอดบุหรี่ [ 30 พ.ค. 2565 ]47
13 มาช่วยกันลดการเผาในที่โล่งกันเถอะ [ 22 เม.ย. 2565 ]69
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 เม.ย. 2565 ]80
15 คำสั่งมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 มี.ค. 2565 ]57
16 ประกาศระเบียบการขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 25 ม.ค. 2565 ]117
17 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน [ 21 ม.ค. 2565 ]79
18 หลักปฏิบัติตนของสมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน [ 21 ม.ค. 2565 ]75
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]63
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก [ 21 ม.ค. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4