องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]10
2 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) [ 1 มิ.ย. 2565 ]9
3 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ปลอดบุหรี่ [ 30 พ.ค. 2565 ]12
4 มาช่วยกันลดการเผาในที่โล่งกันเถอะ [ 22 เม.ย. 2565 ]31
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 เม.ย. 2565 ]31
6 คำสั่งมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 มี.ค. 2565 ]24
7 ประกาศระเบียบการขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 25 ม.ค. 2565 ]81
8 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน [ 21 ม.ค. 2565 ]30
9 หลักปฏิบัติตนของสมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน [ 21 ม.ค. 2565 ]31
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]31
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]28
12 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]30
13 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]28
14 ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาทางสาธารณะ [ 21 ธ.ค. 2564 ]19
15 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 2 พ.ย. 2564 ]18
16 ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) [ 5 ต.ค. 2564 ]40
17 คำสั่งการกำหนดภารกิจและความรับผิดชอบของพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]19
18 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 1 ต.ค. 2564 ]30
19 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]27
20 มาช่วยกันลดการเผาในที่โล่งกันเถอะ [ 10 มิ.ย. 2564 ]24
 
หน้า 1|2|3