องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานการดำเนิน การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (เดือน 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]22
2 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]13
3 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]8
4 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 ก.พ. 2566 ]11
5 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 7 ก.พ. 2566 ]6
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]16
8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบิหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]13
9 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ 22 ธ.ค. 2565 ]19
10 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]13
11 ระเบียบสภา อบต.สระตะเคียนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]12
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]12
13 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]12
14 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]14
15 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระตะเคียน [ 31 ต.ค. 2565 ]12
16 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ [ 18 ต.ค. 2565 ]12
17 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]55
18 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สระตะเคียน ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]52
19 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]50
20 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5