องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนในตำบลสระตะเคียน ที่มีความเดือดร้อน ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ

2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11