องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่๑ ตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๖  กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่๑ ตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชในแปลงปลูกต้นยางนา

2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11
2023-07-07