องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่๑ ตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๖  กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่๑ ตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชในแปลงปลูกต้นยางนา

2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-02-12
2024-02-01