องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมือวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยสำนักปลัด อบต. (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และจังหวัดชัยภูมิ 

2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11