องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่๑ ตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่๑ ตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗       โดยได้ดำเนินการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชในแปลงปลูกต้นยางนา
 
2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11