องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ออกพื้นที่ หมู่2 บ้านหนองหิน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 
#กองส่งเสริมการเกษตร
#องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11