องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ออกพื้นที่ หมู่2 บ้านหนองหิน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 
#กองส่งเสริมการเกษตร
#องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-05