องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ แลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยสำนักปลัด อบต. ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11
2023-07-07