องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2566


ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในตำบลสระตะเคียน หมู่ที่๑ หมู่ที่๘ และ หมู่ที่๑๕ รู้จักการป้องกันโรคพืช โดยชีววิธี การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมกับให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อราด้วยตนเอง ณ วัดใหม่สามัคคีธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๑ คน

 

#กองส่งเสริมการเกษตร

#องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-02-12
2024-02-01