องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เลี้ยง จิ้งหรีด แมงสะดิ้ง ตั๊กแตน กบ ลูกอ็อด หรือ ฮวก ที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้ดี


ประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบ การเลี้ยงจิ้งหรีด แมงสะดิ้ง ตั๊กแตน กบ ลูกอ๊อด หรือ ฮวก ที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้ดี

ของ นางหนูแดง อุนารินี (ยายต้อย) เกษตรกรหมู่ที่ 9 บ้านคลองศรีสุข            ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะประกอบอาชีพเลี้ยงสามารถติดต่อได้ที่ 082-8726242

 

#กองส่งเสริมการเกษตร

#องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน





2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-05