องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเรื่อง     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน