องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายถวิล สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ไถกลบตอซังและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องงดการเผาในพื้นที่การเกษตร


    วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายถวิล สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และ นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปภัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ไถกลบตอซังและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องงดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ แปลงสาธิตไถกลบตอซัง บ้านใหม่ คูเมือง  หมู่ที่ 15  ตำบลสระตะเคียน  อำเภอเสิงสาง                   จังหวัดนครราชสีมา

   

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18