องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และญัตติอื่นๆ ที่สำคัญต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-02-12
2024-02-01