องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 59
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 45
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 45
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 46
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 118
6 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 228
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 189