องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน