องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมิถุนายน2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]123
62 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]129
63 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]133
64 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]129
65 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนธันวาคม2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]132
66 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]126
67 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนตุลาคม2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]128
68 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนสิงหาคม2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]132
69 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกรกฎาคม2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]127
70 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมิถุนายน2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]126
71 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤษภาคม2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]126
72 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนเมษายน2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]131
73 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมีนาคม2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]129
74 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]132
75 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมกราคม2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]134
76 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนธันวาคม2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]127
77 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤศจิกายน2560 [ 5 ธ.ค. 2560 ]126
78 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนตุลาคม2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]130
79 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนสิงหาคม2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]129
80 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนดที่ดิน นส3ก นส3 สปก4-01 ในเขตตำบลสระตะเคียน ให้มาทำการยื่นแบบต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่/ที่ทำการกำนัน ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.60 [ 5 ก.ย. 2560 ]227
 
|1|2|3หน้า 4|5