องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]122
62 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนธันวาคม2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]125
63 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]120
64 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนตุลาคม2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]122
65 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนสิงหาคม2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]123
66 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกรกฎาคม2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]120
67 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมิถุนายน2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]120
68 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤษภาคม2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]119
69 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนเมษายน2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]125
70 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมีนาคม2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]120
71 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]125
72 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมกราคม2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]126
73 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนธันวาคม2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]118
74 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤศจิกายน2560 [ 5 ธ.ค. 2560 ]119
75 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนตุลาคม2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]124
76 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนสิงหาคม2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]121
77 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนดที่ดิน นส3ก นส3 สปก4-01 ในเขตตำบลสระตะเคียน ให้มาทำการยื่นแบบต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่/ที่ทำการกำนัน ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.60 [ 5 ก.ย. 2560 ]218
78 รายงานการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนกรกรฎาคม 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]125
79 รายงานการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]120
80 รายงานการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]121
 
|1|2|3หน้า 4|5