องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


🙋 ถ้า ไม่ เสีย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 📌มีโทษอย่างไร 🆙การที่เราไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือเสียล่าช้าจะมีโทษตามกฎหมาย ดังนี้ 1️⃣กรณีค้างชำระภาษี เราอาจถูกสำนักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนสิทธิ์ นิติกรรมโอนกรร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

🙋 ถ้า ไม่ เสีย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 📌มีโทษอย่างไร 🆙การที่เราไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือเสียล่าช้าจะมีโทษตามกฎหมาย ดังนี้ 1️⃣กรณีค้างชำระภาษี เราอาจถูกสำนักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนสิทธิ์ นิติกรรมโอนกรร
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน