องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปี พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน