องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]140
42 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]135
43 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]179
44 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]132
45 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้ไปรับเอกสารแบบฟอร์มที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วนำมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายในเดือนสิงสางคม พ.ศ.2563 นี้ [ 7 ส.ค. 2563 ]129
46 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]123
47 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]123
48 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]129
49 านการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองประเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]119
50 รายงานการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองประเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]116
51 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือน มกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]119
52 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]118
53 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]119
54 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]120
55 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]113
56 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]114
57 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกรกฎาคม2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]118
58 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมิถุนายน2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]116
59 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]122
60 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]127
 
|1|2หน้า 3|4|5