องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงดาน ม.1 - บ้านโคกเตาเหล็ก [ 27 พ.ย. 2558 ]190
102 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองก้านเหลือง - ลานมันศรีสมพร [ 27 พ.ย. 2558 ]201
103 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าไร่ซอย 5 และซอย 7 บ้านสันติสุข ม.10 [ 27 พ.ย. 2558 ]200
104 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแคฟซีลบ้านโคกวัวนอน ม.6 - บ้านคลองศรีสุข ม.9 [ 27 พ.ย. 2558 ]275
105 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแคฟซีลบ้านโคกสูง ม.3 - ตำบลบ้านราษฎร์ [ 27 พ.ย. 2558 ]134
106 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองก้านเหลือง ม.8 - บ้านสันตินิมิตร ม.11 [ 27 พ.ย. 2558 ]220
107 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกวัวนอน ม.6 - บ้านคลองศรีสุข ม.9 [ 27 พ.ย. 2558 ]194
108 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองใหญ่ ม.12 สายทางเข้าไร่ [ 27 พ.ย. 2558 ]133
109 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสููง ม.3 สายทางเข้าไร่ - นา [ 27 พ.ย. 2558 ]148
110 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Asphaltic Concrete [ 24 พ.ย. 2558 ]138
111 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2558 [ 16 พ.ย. 2558 ]193
112 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นภายในตำบลสระตะเคียน [ 14 ก.ย. 2558 ]130
113 รายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น [ 9 ก.ย. 2558 ]134
114 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน [ 25 ส.ค. 2558 ]133
115 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 [ 6 ส.ค. 2558 ]132
116 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน ม.2 [ 6 ส.ค. 2558 ]125
117 รายชื่อผู้รับเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน ม.2 [ 5 ส.ค. 2558 ]141
118 รายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 [ 5 ส.ค. 2558 ]139
119 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน ม.2 [ 27 ก.ค. 2558 ]129
120 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน ม.6 [ 21 ก.ค. 2558 ]210
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7