องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัวนอน  หมู่ที่  6

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน