องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงหอกระจายข่าวบ้านโคกวัวนอน ม.6

    รายละเอียดข่าว

โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงหอกระจายข่าวบ้านโคกวัวนอน ม.6

    เอกสารประกอบ

จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงหอกระจายข่าวบ้านโคกวัวนอน ม.6
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน