องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารถเพื่อทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารถเพื่อทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน