องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนดที่ดิน นส3ก นส3 สปก4-01 ในเขตตำบลสระตะเคียน ให้มาทำการยื่นแบบต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่/ที่ทำการกำนัน ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.60

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนดที่ดิน นส3ก นส3 สปก4-01 ในเขตตำบลสระตะเคียน ให้มาทำการยื่นแบบต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่/ที่ทำการกำนัน ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.60
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน