องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคาลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 [ 12 ก.ย. 2559 ]121
82 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคาจ้างลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 [ 9 ก.ย. 2559 ]119
83 ตกลงราคาปรับปรุงลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีองค์ประจำบ้านสระตะเคียน ม.1 [ 7 ก.ย. 2559 ]112
84 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ [ 29 ส.ค. 2559 ]123
85 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ [ 29 ส.ค. 2559 ]112
86 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่(ปร.4) [ 29 ส.ค. 2559 ]201
87 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่(ปร.5) [ 29 ส.ค. 2559 ]120
88 จ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโคกสูง - บุงิ้ว [ 27 ก.ค. 2559 ]217
89 จ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านสันติสุข สันตินิมิตร สันติพัฒนา [ 27 ก.ค. 2559 ]214
90 จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงศาลาประชาคมบ้านโคกสูง ม.3 [ 27 ก.ค. 2559 ]116
91 จ้างปรับปรุงลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีย์องค์ประจำบ้านสระตะเคียน ม.1 [ 27 ก.ค. 2559 ]141
92 จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงหอกระจายข่าวบ้านโคกวัวนอน ม.6 [ 27 ก.ค. 2559 ]113
93 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคาจ้างลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]122
94 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคาลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]106
95 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคาลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]118
96 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ ม.8 [ 5 ก.ค. 2559 ]116
97 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นชนิดแคฟซีล ตำบลสระตะเคียน [ 5 ก.ค. 2559 ]105
98 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน ม.1 - บ้านห้วยเตยพัฒนา ม.12 [ 27 พ.ย. 2558 ]168
99 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสันติพัฒนา ม.13 - อ่างห้วยเตย [ 27 พ.ย. 2558 ]204
100 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าไร่ระหอก ม.1 - บ้านห้วยเตยพัฒนา ม.14 [ 27 พ.ย. 2558 ]181
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7