องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 5 [ 9 ก.พ. 2561 ]123
22 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]113
23 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารถเพื่อทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2561 ]115
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 [ 16 ม.ค. 2561 ]113
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 [ 16 ม.ค. 2561 ]119
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 16 ม.ค. 2561 ]117
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 [ 16 ม.ค. 2561 ]116
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 [ 16 ม.ค. 2561 ]117
29 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกวัวนอน หมู่ 6- บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ก.ย. 2560 ]186
30 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนดที่ดิน นส3ก นส3 สปก4-01 ในเขตตำบลสระตะเคียน ให้มาทำการยื่นแบบต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่/ที่ทำการกำนัน ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.60 [ 5 ก.ย. 2560 ]120
31 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ [ 31 ส.ค. 2560 ]113
32 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ [ 23 ส.ค. 2560 ]120
33 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกวัวนอน หมู่ 6- บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ส.ค. 2560 ]178
34 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถกระเช้า 6 ล้อเล็ก [ 12 ก.ค. 2560 ]122
35 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อ เลขที่ 01/2560 (รถพยาบาลฉุกเฉิน) [ 11 ก.ค. 2560 ]166
36 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 02/2560 รถกระเช้าหกล้อเล็ก [ 11 ก.ค. 2560 ]125
37 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 02/2560 รถกระเช้าหกล้อเล็ก [ 7 ก.ค. 2560 ]116
38 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 01/2560 (รถพยาบาลฉุกเฉิน) [ 30 มิ.ย. 2560 ]118
39 ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าหกล้อเล็ก [ 26 มิ.ย. 2560 ]113
40 ออกรับชำระภาษีโรงเรือนและภาษีป้ายผู้ที่ยังค้างชำระประจำปี2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]112
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7