องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลกลยุุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 2 เม.ย. 2566 ]24
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2565 ]28
3 สรุปสถิติ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2565 ]24
4 รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]21
5 แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 20 เม.ย. 2565 ]95
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]201