องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 17
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) 64
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 103
5 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 153
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 211
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 238
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 522