องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน