องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
เรื่องอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) [ 21 ม.ค. 2565 ]14
2 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) [ 21 ม.ค. 2565 ]11
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 [ 22 ธ.ค. 2564 ]213
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 22 ธ.ค. 2564 ]156
5 การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 5 พ.ค. 2564 ]239
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โอนครั้งที่ 3) [ 2 เม.ย. 2563 ]240
7 การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]468
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่9) [ 5 ก.ค. 2561 ]441
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 28 ธ.ค. 2558 ]603