องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
เรื่องอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 9
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 10
3 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) 39
4 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) 36
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 241
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 185
7 การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) 265
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โอนครั้งที่ 3) 263
9 การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 495
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่9) 470
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 631