องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน [ 15 ก.พ. 2566 ]35
2 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ก.พ. 2566 ]32
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระคะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]22
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]34
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ (Don & Don’ts) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]21
7 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]132
8 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม [ 3 ต.ค. 2561 ]161
9 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 2 มิ.ย. 2559 ]261
10 การจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 พ.ค. 2559 ]187
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 30 ธ.ค. 2558 ]183
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 30 ธ.ค. 2558 ]177
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 30 ธ.ค. 2558 ]182