องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ (Don & Don’ts) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ (Don & Don’ts) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ (Don & Don’ts) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน