องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 18
2 รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 76
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 56
4 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 132
5 สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 127
6 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 501
7 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 477