องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 4 เม.ย. 2566 ]60
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]45
3 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]124
4 สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 มี.ค. 2565 ]120
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 ก.พ. 2559 ]492
6 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 ก.พ. 2559 ]469