องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

     เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน