องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน