องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่๑๐ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗


 
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น
            นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลสระตะเคียน และประชาชนจิตอาสา ตำบลสระตะเคียน ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นยางนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ดงดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
#องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18