องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยสำนักปลัด อบต. (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-10
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-21