องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน [ 4 เม.ย. 2566 ]39
2 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]36
3 รายงานการเข้ารับการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]30
4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 3 มี.ค. 2566 ]34
5 รายงานตำแหน่งและอัตราว่างที่ประสงค์ขอให้คณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน [ 15 ก.พ. 2566 ]31
6 ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]30
7 รายงานการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล จากการคัดเลือกกรณีพิเศษบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 ก.พ. 2566 ]29
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]35
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่องนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 5 ม.ค. 2566 ]30
10 คู่มือ แผนเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ [ 10 ก.พ. 2565 ]107
11 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 10 ก.พ. 2565 ]108
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 10 ก.พ. 2565 ]109
13 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.พ. 2564 ]208
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]196