องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]137
42 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (งวดเดือนมกราคม 2563-มีนาคม2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]135
43 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]133
44 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]130
45 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]134
46 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]126
47 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]124
48 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]121
49 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]123
50 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]123
51 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]128
52 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]129
53 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]128
54 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]117
55 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]118
56 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]126
57 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]164
58 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]130
59 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]139
60 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]129
 
|1|2หน้า 3|4|5