องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน