องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 km 3 [ 2 พ.ค. 2562 ]101
2 แบบประเมินใหม่ [ 4 ม.ค. 2560 ]290
3 แบบประเมินใหม่ [ 4 ม.ค. 2560 ]295
4 การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management – KM เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบจำแนกตำแหน่ง [ 29 เม.ย. 2559 ]242
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]30