องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2563 ]24
2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]6
3 (ตัวอย่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]15
4 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น พ.ศ.2563 ((สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) [ 29 พ.ค. 2563 ]11
5 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น พ.ศ.2563(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป)(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป) [ 29 พ.ค. 2563 ]9
6 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ [ 29 พ.ค. 2563 ]7
7 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น พ.ศ.2563คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น พ.ศ.2563คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น พ.ศ.2563คู่มือการ [ 29 พ.ค. 2563 ]20
8 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 7 เม.ย. 2563 ]26
9 km 3 [ 2 พ.ค. 2562 ]107
10 km 2การจัดการความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) เรื่อง สิทธิในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ [ 2 พ.ค. 2562 ]75
 
หน้า 1|2|3