องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 4 พ.ย. 2563 ]27
2 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ต.ค. 2563 ]30
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2563 ]6
4 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้ไปรับเอกสารแบบฟอร์มที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วนำมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายในเดือนสิงสางคม พ.ศ.2563 นี้ [ 7 ส.ค. 2563 ]48
5 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ท้องที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 เม.ย. 2563 ]47
6 แผนการตรวจสอบภายใน [ 26 ก.พ. 2563 ]60
7 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบีิหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]72
8 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]48
9 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 พ.ย. 2561 ]43
10 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2561 ]36
 
หน้า 1|2|3|4