องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.สระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 23 ก.ย. 2564 ]0
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]1
3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]1
4 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา [ 2 ส.ค. 2564 ]5
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]8
6 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรวบรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ 6324/2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]4
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]18
8 รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 3 พ.ค. 2564 ]23
9 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรวบรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 27 เม.ย. 2564 ]23
10 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 6 เม.ย. 2564 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18